پرسمان كودك

پاسخ به سؤالات،مشاوره كودك ونوجوان

مامان چرا نمازمیخوانیم؟

مامان چرا نمازمیخوانیم؟ ما انسانها  نفس میکشیم ،به این دلیل است که به اکسیژن نیاز داریم ما آب می نوشیم چون به آب نیاز داریم  ما غذا میخوریم چون به غذا احتیاج داریم همینطور که بدن به اکسیژن و آب و غذا نیاز دارد تا زنده بماند  روح و جان ما نیز به یاد و گفتگوی با خدا نیازمند است  اگر ما خدا را یاد نکنیم روح ما کم کم سیاه میشود  و ناامیدی و غم و غصه و حسادت  و غرور آن را فرا میگیرد  نماز بهترین شکل یاد خدا و دوستی بااو است خدا به نماز ما نیاز ندارد این ماییم که به نماز و ارتباط با او نیازمندیم نماز ما را از گناهان دور می کند  بذر امید وشادی...
19 دی 1393

بازی درمانی

آیا بازی یک مولفه ای مهم و تاثیر گذار برکودکان است ؟ اصول بازی درمانی چیست ؟ نقش والدین در بازی درمانی په میزان است ؟ بازی درمانی بازی علاوه بر این که یکی از مولفه های تاثیرگذار در رشد و تکامل روانی ـ اجتماعی کودک است و کودک از این طریق یاد می گیرد که با محیط اطراف خود تعامل برقرار کند، بازی شیوه ای موثر برای درمان برخی از اختلالات روانی کودک است . بازی علاوه بر این که یکی از مولفه های تاثیرگذار در رشد و تکامل روانی ـ اجتماعی کودک است و کودک از این طریق یاد می گیرد که با محیط اطراف خود تعامل برقرار کند، شیوه ای موثر برای درمان برخی از اختلالات روانی کودک است بازی ها چند دسته است. بازی های «سازنده»...
19 دی 1393

تاثیر بازی های رایانه ای بر کودکان چیست ؟

 بازی های رایانه ای چه تاثیری بر کودکان دارد ؟ تاثیر بازی های رایانه ای بر کودکان چیست ؟   کودکان یعنی امیدانسان برای رسیدن به آینده های زیبا.کودکان یعنی غنچه های که سرانجام گل می شوندبهره می دهنداثرمی گذارندواثرشان دراندیشه هامی ماند کودکان یعنی انچه که پدرومادررازنده نگه می داردوجاودانه ترمی سازد. بازیهای رایانه ی دستگاههای مورداستفاده مثل:پلی استیشن.میکرو.سگاوگیم و...که بطورکلی به بازیهای رایانه ای معروف هستندعلاوه برداشتن جذابیت فراوان به دلیل تصاویر_گرافیک بالاورنگ پذیری زیباوتصاویرموردعلاقه وهیجانات زیادازمقبولیت خاصی برخوردارهستند وازهمه مهم تراینکه دراین نوع بازیهافعالیت بدنی بسیاراند...
10 آذر 1393

قصه های امیرعلی و عموروحانی

کتاب  قصه های امیرعلی و عمو روحانی نوشته سیدحسین حسینی است که با تصويرگری حامد غفاریان چاپ و منتشر شده است که در این کتاب تلاش شده است با استفاده از متونی روان و ساده با استفاده از تصاویر کارکرد روحانیت را درجامعه به صورت قصه  به کودکان معرفی می کند   ...
6 آذر 1393

بازیهای رایانه ای ضد اسلام و شیعه(کودکان )

وهابیت و صهیونیزم!!! حامی مستقیم تولید بازیهای رایانه ای ضد اسلام و شیعه به راست ی کودکان ما چه می بینند و سرگرمی های آنان چیست ؟ والدین چه موضعی دارند ؟ به راستی کودکان ما چه می بینند و سرگرمی های آنان چیست ؟ والدین چه موضعی دارند ؟ آیا به تبلت ها ،موبایلها،لب تاب های فرزندانمان توجه داریم ؟   جنگ نرم یعنی این ببینید چطوری با ناخود آگاه ما بازی میکنند!!!؟ خراب کردن مسجد توسط پرندگان خشمگین به نام حضرت علی علیه السلام در لوگوی این بازی توجه کنید!!!!؟   بازی کالاف دیوتی حدیثی از امام صادق علیه السلام رو...
27 آبان 1393

منشور تربیتی کودک

منشور تربیتی کودک گزیده ای از کتاب:  اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان . دکتر احمد به پژوه (ادامه مطلب) منشور تربیتی کودک   اگر سلوک و رفتار با کودک همراه بردباری و تحمل باشد،  کودک صبر و استقامت را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه عدالت و مساوات باشد،  کودک عدالت خواهی را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه دشمنی و خصومت باشد،  کودک عناد ورزی و کینه توزی را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه نام و یاد خدا باشد،  کودک خداشناسی را می آموزد. اگر سلوک و رفتار با کودک همراه درستی و صداقت باشد،  کودک درستکاری و راست گویی را می آموزد....
26 آبان 1393