پرسمان كودك

داستان : عکسی در آیینه دلم

داستان : عکسی در آیینه دلم توی پوست خودم نمی گنجیدم. داشتم از خوشحالی بال در می آوردم. دستم را توی جیبم بردم تا مطمئن شوم که واقعیت دارد و خواب نیستم. تا از کوچه در بیایم و وارد خیابان شوم، حداقل ده مرتبه دستم را توی جیبم برده و پولها را لمس کرده بودم؛ ولی مگر بازهم دلم طاقت می آورد؟ چند قدم که می رفتم، دوباره روز از نو، روزی از نو؛ پولها را توی مشتم می گرفتم و در همان جا خالی می کردم و باز هم از اول . مغازه ای که لوازم ورزشی میفروخت، خیلی با خانه مان فاصله نداشت؛ سر راه مدرسه ام بود. مدتی بود که کفشهای فوتبال پشت ویترینش به من چشمک می زدند! هر روز می رفتم و به تماشایشان می ایستادم! دائم توی دلم خدا خدا می کردم بتوانم پولی فراهم کنم ...
14 خرداد 1396

نرم افزار تربیت فرزند

معرفی نرم افزار تربیت فرزند نرم افزار تربیت فرزند روانشناسی کودک: استرس در کودکان – موانع خلاقیت در محیط خانواده- بررسی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و مقابله با آن -  آموزش، تنبیه، تشویق مقالات: شامل حدود 380  مقاله متنوع با موضوعات: قبل از بارداری، پس از زایمان و ... کودکی مردان بزرگ: داستان های کودکی مردان بزرگ پرسش و پاسخ: متن مجموعه 150 پرسش و پاسخ پیرامون تربیت کودک فیلم: استاد محمد کاظم نیکنام (تربیت فرزند) – حجت الاسلام و المسلیمن رفیعی (مهارتهای تربیتی در سیره و کلام) – حجت الاسلام نقویان (فرزندان کنجکاو و والدین کم حوصله) سخنرانی: مجموعه 179 جلسه سخنرانی از اساتید مشهور:...
26 مهر 1393
1