پرسمان كودك

بدون عنوان

ی بیانات مقام معظم رهبری(ره) در مورد ضرورت کار فرهنگی روی کودک و نوجوان بیانات مقام معظم رهبری(ره) در مورد ضرورت کار فرهنگی روی کودک و نوجوان حقیقتاً باید بگویم که اگر مسئولان امور فرهنگی کشور بخواهند مسئله کودک و نوجوان را آن‌چنان که هست، مورد اهتمام قرار دهند، من خیال می‌کنم خیلی از آنهایی که مسئولند، از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به این مسئله بپردازند. امروز قضیه تربیت کودک و نوجوان، با گذشته‌های دور ـ حتی با گذشته‌های نه چندان دور، مثلاً با بیست سال پیش ـ خیلی تفاوت کرده است .   ما می‌خواهیم از این نسلی که امروز مثل ماده خامی و مثل ذخیره‌ای در اختیار یکایک ماست، چه ساخته شود؟ آ...
25 ارديبهشت 1395

شوخی آیت الله بهجت با کودک

شوخی آیت الله بهجت با کودک +تصویر در ادامه مطلب فرزند آیت الله بهجت نقل می کنند: کنار بچه می نشست. انگشت های سبابه و میانی یک دستش را مثل پاهای کسی که قدم بزند،می گرفت و دستش را می برد سمت بچه و نشسته می گفت:«اومد،اومد،اومد،اومد...» ...
23 خرداد 1394
1