معرفی مربیان و مجریان کودک ونوجوان (روحانی)
پرسمان كودك
پاسخ به سؤالات،مشاوره كودك ونوجوان

با سلام . در این بخش به معرفی مبلغان و مجراین کودک ونوجوان (روحانی ) می پردازیم

1- محمدفخر اکبری = مدیر فرهنگسرای کودک مشهد مقدس=
2-سلمان رمضانی =مجری و کارشناس کودک و نوجوان =09153184892

3-حسین میرزایی=نویسنده ،مجری وکارشناس کودک ونوجوان =

4- ابوالفضل باقری=برش کاغذ و قیچی ،مجری برنامه کودک ونوجوان =09353588151

5-مهدی زراعتی=نویسنده ،مجری وکارشناس کودک ونوجوان =