پرسمان كودك
پاسخ به سؤالات،مشاوره كودك ونوجوان
تاريخ : دوشنبه 24 مرداد 1390 | نويسنده : عمو روحاني
بازديد : 6960 مرتبه

شعروضو

اتل متل توتینه

                 نماز ستون دینه

                             بیا تا نیت کنیم

                                   بعدش وضو بگیریم

                                             وضو بگیر،چگونه؟

                                                       ازپیشونی تا چونه

                                                               آب بریز وآب بپاش

                                                                       البته یک کم یواش

                                                              آب را بریز از بالا

                                                     پاک میشی مثل گلها

                                          اتل متل چی با ماست؟

                                 دست چپ ودست راست

                        مسح سرو می کشیم

              تا پیشونی می رسیم

       بعد می کشیم روی پا

وضو گرفتیم حالاموضوع : شعرهای کودکانه