.: زهرا تا این لحظه ، 12 سال و 6 ماه و 23 روز سن دارد :.