.: زهرا تا این لحظه ، 11 سال و 10 ماه و 28 روز سن دارد :.